Měření kvality vzduchu

Zvyšování nákladů na energie vede ve výrobních podnicích k hledání úspor na různých formách energií, jako jsou stlačený vzduch, elektrická energie, plyn, chlazení, teplotní energie atd. Pro každou firmu by proto mělo být samozřejmostí znát transparentně své náklady v dané oblasti energie. Nejen kvalita stlačeného vzduchu, ale i tlak, průtok a teplota dokáží ovlivňovat jak zařízení, která stlačený vzduch používají, tak i kvalitu finálního výrobku.

Nabízíme našim stávajícím i novým zákazníkům služby v oblasti měření kvality stlačeného vzduchu a plynů pro zajištění podkladů k auditům systému managementu hospodaření s energií ISO50001 (jedná se o celosvětově platnou normu pro implementaci a certifikaci systémů energetického managementu), která je kompatibilní v oblastech zavádění a provozování systémů energetického managementu organizací jakékoliv velikosti či zaměření s ISO14001 a ISO9001. Zařízení zakoupené v rámci dotací musí být monitorováno a prokázán přínos v energetické úspoře nebo zvýšení kvality. Jsem schopni nabídnout audit pro společnosti, které se zvažují nákup zařízení přes dotační programy.

Měřením stlačeného vzduchu se zabýváme od roku 2018. Z praxe máme zkušenosti se základní problematikou stlačeného vzduchu:

1. Kvalita vzduchu dle ISO8573
2. Technologie pro čištění stlačeného vzduchu
3. Rozvody stlačeného vzduchu
4. Doklad pro audit kvality
5. Měření pro dokladování zkvalitnění stlačeného vzduch v rámci dotací

Naše měřící zařízení je certifikováno v rámci ISO a je každý rok kalibrováno ve výrobním závodě, čímž je potvrzena záruka kvality měření. Výstup je možné zařadit k dokumentaci o kvalitě výroby. Jedná se zejména o měření průtoků, teploty, tlaku a tlakového rosného bodu.