INTERMOS, spol. s r.o.
...
Instalace: KingAir KA300AF + KAAD328 (odvod vody > 99,9999%, odvod nečistot 99% do 0,2 mikronu)
Zařízení: pálící centrum CYBERTRONIC Robotics s.r.o. s agregátem ALFA- IN + strojní hořák.
Stlačený vzduch: šroubový kompresor, vzdušník, připojení plastový rozvod.
Původní úprava stlačeného vzduchu: ochranný filtr AT1000– dodán s agregátem.

Původní stav
Zařízení bylo osazeno filtrem pro odvod vody a nečistot. Zařízení vykazuje horší řez a vyšší objem spotřebního materiálu. Časté opravy na zdroji vlivem poškození.

Řešení

Instalace KA300AF pro zvýšení kvality řezu, snížení spotřebního materiálu, ochrana zdroje před poškozením.


Bento-Sheet, s.r.o.
...
Instalace: KingAir KA300AF (odvod vody > 99,9999%, odvod nečistot 99% do 0,2 mikronu)
Zařízení: pálící centrum CYBERTRONIC Robotics s.r.o. s agregátem Cebora 40 + strojní hořák na tenké plechy
Stlačený vzduch: dvou pístový kompresor s 50 l vzdušníkem, připojení tlaková hadice.
Původní úprava stlačeného vzduchu: kondenzační sušička za kompresorem, tlakový rozvod vzduchu cca 50m

Původní stav
Původní úprava stlačeného vzduchu: ochranný filtr s regulací – součást agregátu.
Původní stav: při využití pístového kompresoru se tvoří veliké množství kondenzátu.

Řešení

Řešení: instalace KA300AF pro odstranění vody a zbytkového oleje s pístového kompresoru.


POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o., spol. s r.o.
...
Instalace: KingAir KAKIT3A300AF + KAAD328 (voda > 99,9999%, nečistoty 99,98% do 0,01 mikronu, olej a aerosoli do 0,2g/m3)
Zařízení: 3D měření na Hexagon Metrology (GIOBAL S)
Stlačený vzduch: šroubový kompresor se vzdušníkem, rozvod vzduchu kov
Původní úprava stlačeného vzduchu: mikrofiltrace

Původní stav
Při původní koncové úpravě vzduchu přetrvával problém se zbytkovým olejem, který způsoboval problém až na samotném zařízení v pojezdech stolu. Nutná výměna vložek každé 3 měsíce bez řešení problému.

Řešení

Instalace mikrofiltrace KAKIT3 s 6 měsíčním testováním. Výsledkem je nulový průchod zbytkového oleje ke koncovému zařízení bez nutnosti výměny filtračních vložek (uhlíkový filtr, mikrofiltr).


SIGNUM, spol. s r.o.
...
Instalace: KingAir KA300AF + KAAD138 (odvod vody > 99,9999%, odvod nečistot 99% do 0,2 mikronu)
Zařízení: spalovací pec pro odpad z lakovny
Stlačený vzduch: šroubový kompresor se vzdušníkem, rozvodnice vzduchu
Původní úprava stlačeného vzduchu: kondenzační sušička za kompresorem, tlakový rozvod vzduchu cca 50m

Původní stav
Plastový rozvod vzduchu za rozvaděčem prochází venkovním korytem přímo ke spalovně. Při změně venkovná teploty dochází k zamrzání kondenzátu a tím odstavení spalovny. Během zimního období dochází k odstávce každý pracovní den.


Fol-Izol s.r.o.
...
Instalace: KingAir KA300AF + KAAD328 (odvod vody > 99,9999%, odvod nečistot 99% do 0,2 mikronu)
Zařízení: pálící centrum CYBERTORNIC Robotics s.r.o. s agregátem ALFA IN 100 A + strojní hořák
Stlačený vzduch: dvou-pístový kompresor ATMOS se vzdušníkem, plastový rozvod vzduchu
Původní úprava stlačeného vzduchu: odkalovač za kompresorem a 2m před plasmou, filtr AT1000 před plazmou ALFA IN a na agregátu regulační ventil s odvaděčem kondenzátu.

Původní stav

Zařízení je běžně využíváno pro kusové výpalky a malé série. Hlavní využití běžná ocel. Dvou-pístový kompresor dodává stlačený vzduch, který je kontaminován olejem a vodou z důvodu velkoobjemového okamžitého odběru o tlaku 5,5 baru. Kondenzát je viditelný jak v odkalovači za kompresorem tak před plasmou. Jelikož jsou stávající odkalovače manuální (nutné hlídání objemu nádoby), dochází v případě jejich přeplnění k tomu, že se kondenzát dostává do filtru, který odebírá vodu. (Poznámka zákazníka "neustálé problémy a střílí těsnění, neplní plnohodnotně funkci odvaděče").

Poslední pojistkou je filtr s papírovou filtrační vložkou kombinovaný s regulátorem tlaku dodávaného s plasmou. Všechny tyto filtry a odkalovače přináší do systému základní problém, jelikož každé zařízení generuje tlakovou ztrátu a tím snižuje tlak v rozvodu vduchu. Druhým problémem je nízká účinnost odvodu vody a díky kontamice olejem dochází i k degradaci filtrační vložky. S tím jsou spojeny zvýšené náklady na provoz a údržbu. U menších firem jsou tak náklady spojené na úpravu stlačeného vzduchu velkou zátěží ve výrobě a samotná úprava je nedostačující. Pokud vnikne voda a olej přes filtraci do zařízení, zvýší se cena řezaného kusu (výměna spotřebního materiálu).


Brany-ploty-kovo s.r.o.
...
Instalace: KingAir KA300AF + KAAD328 (odvod vody > 99,9999%, odvod nečistot 99% do 0,2 mikronu)
Zařízení: pálící centrum CYBERTORNIC Robotics s.r.o. s agregátem Hyperther powermax105 + strojní hořák
Stlačený vzduch: dvou-pístový kompresor se vzdušníkem, plastový rozvod vzduchu
Původní úprava stlačeného vzduchu: filtrace SATA před plazmou, originální filtr dodávaný s agregátem a vnitřní ochranný vzduchový filtr (428351) v agregátu.

Původní stav