KingAir® ia a unique technology combined "all-in-one" device to remove condensate, oil and particulate matters from systems of compressed air and technical gasses.

Water removal > 99,9999%
Particles removal 1 µm
> 99,9999% (
0,2 µm
> 90%)
Oil removal 0,01 mg/m3 > 91%
Efficiency not depending on pressure and flow
No power and maintenance costs
No filter cartridges


Aktuální požadavky v průmyslu žádají co nejčistější stlačený vzduch a ideální podmínky pro stroje a zařízení. Nižší kvalita média znamená nákladné opravy a opotřebení - následné investice. Standardním řešením jsou zařízení na sušení a čištění média při výrobním zdroji. Tato zařízení jsou ovšem nákladná nejen investičně, ale i jejich následnou údržbou. Jelikož vyčištěné médium následně prochází rozvodem, může tak již v několika metrech docházet ke vzniku kondenzátu ve vedení, čímž klesá účinnost původní úpravy stlačeného média. Separátory, které jsou schopny nahradit tato zařízení, můžeme umístit díky malé velikosti a hmotnosti těsně před místem spotřeby a zajistit tak maximální účinnost čištění média.