KingAir® je unikátní technologie kombinovaná pouze v jednom zařízení, sloužící k odtranění kondenzátu, oleje a pevných částic ze systému stlačeného vzduchu a technických plynů.

Odstranění vody > 99,9999%
Odstranění nečistot do 1 µm
> 99% (
0,2 µm
> 90%)
Odstranění oleje 0,01 mg/m3 > 91%
Bez ztráty účinnosti v závislosti na tlaku a průtoku
Bez napájení a provozních nákladů
Bez filtračních vložek


Aktuální požadavky v průmyslu žádají co nejčistější stlačený vzduch a ideální podmínky pro stroje a zařízení. Nižší kvalita média znamená nákladné opravy a opotřebení - následné investice. Standardním řešením jsou zařízení na sušení a čištění média při výrobním zdroji. Tato zařízení jsou ovšem nákladná nejen investičně, ale i jejich následnou údržbou. Jelikož vyčištěné médium následně prochází rozvodem, může tak již v několika metrech docházet ke vzniku kondenzátu ve vedení, čímž klesá účinnost původní úpravy stlačeného média. Separátory, které jsou schopny nahradit tato zařízení, můžeme umístit díky malé velikosti a hmotnosti těsně před místem spotřeby a zajistit tak maximální účinnost čištění média.