Nabízíme ucelenou produktovou řadu separátorů KingAir® s tlakem do 16 bar a průtoky až 64 000 l/min ( 3 840 m3/hod). Náročnější aplikace, jako jsou například externí instalace do -40°C, nebo vyšší tlaky do 70 bar a nebo i mikrofiltrace, prosím konzultujte s našimi techniky.

Vyjímečnost tohoto produktu rádi předvedeme ve Vašem provozu, kde můžeme i profesionálně změřit parametry stlačeného vzduchu pomocí špičkových a certifikovaných měřících přístrojů CS Instruments.

Jak KingAir funguje?

(1) Znečištěný vzduch vstupuje do portu prostřednictvím primární komory, kde směrové změny proudění způsobí cyklónovourotaci vzduchu

(2) Vzduch prochází přes malé prstence, které způsobí rychlou expanzi. V tomto procesu se odstraní až 98% z kapalné fáze

(3) Kapalná fáze klesá na spodní část filtrační jednotky, kde se shromažďuje a pak se odpustí (manuálně nebo automaticky)

(4) Vzduch následně prochází přesně navrženou vícestupňovou separační kaskádou, kde dochází ke shlukování částic a tím i jejich separaci od média

(5) Stlačený vzduch je pak vyčištěn a zbývající aerosolové částice jsou odstraněny

(6) Čisté a suché stlačené médium je možné již použít pro dané aplikace